Lucie Meškanová

Nikdo nemůže druhého žádat, aby ho uzdravil. Může však dovolit, aby byl sám uzdraven, a tak nabídnout druhému to, co přijal. (Kurz zázraků)