Lucie Meškanová

Nikdo nemůže druhého žádat, aby ho uzdravil. Může však dovolit, aby byl sám uzdraven, a tak nabídnout druhému to, co přijal. (Kurz zázraků)

Nabízím jen to, co sama mám. Mohu Vám nabídnout svoje zkušenosti, svůj příběh a podpořit je metodami, které jsem prožila sama na sobě.  Výsledek je však vždy zcela ve Vašich rukou.  Jste to Vy, kdo se rozhodne nahlédnout a snést pohled na realitu, takovou, jaká je.  A Vy také, na základě nového poznání, volíte cestu a směr a máte odvahu začít nově a jinak žít v každodennosti. Každý z nás volíme kudy jít v každém okamžiku našeho života.  Na tuto dobrodružnou cestu je dobré být vybaven pravidly života a průvodcem, který tato pravidla zná. Jeden průvodce, který pravidla zná absolutně, nám jde po boku neustále – je jím Život sám. Promlouvá k nám skrze události, pocity, ne-moci, osoby, které do našeho života přivádí. Každý z nás může naslouchat Životu a většina z nás někdy potřebuje i průvodce z řad lidí, kteří nás svým příběhem a prožitky mohou inspirovat a pomoci nám pochopit čím procházíme a nabídnout prostor k tomu, abychom sami kladli otázky a skrze prožitek nacházeli odpovědi.

 Jste-li inspirování, těším se na společnou práci.